تعرفه‌های گرافیک برتر

لوگو و آرم

 1. طراحی لوگو

  نشانه‌های حرفی یا مونوگرام؛ نشانه‌های کلمه‌ای یا لوگوتایپ؛ نشانه‌های تصویری یا آرم؛ هر مورد:

  کیفیت عالی: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۳۰۰.۰۰۰ تومان

 2. بازسازی نشانه یا لوگو

  کیفیت عالی: ۶۰۰ هزار تومان
  کیفیت استاندارد: ۲۵۰ هزار تومان
  کیفیت متوسط: ۱۰۰ هزار تومان

 3. متحرک سازی نشانه یا لوگو

  کیفیت عالی: ۸۰۰ هزار تومان
  کیفیت استاندارد: ۵۰۰ هزار تومان
  کیفیت متوسط: ۱۵۰ هزار تومان

عکاسی؛ عکس 360 درجه و تور مجازی

 1. عکاسی مراسم، مستند، صنعتی

  عکاسی مراسمات (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۲۵.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴.۰۰۰ تومان

  عکاسی مستند (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰.۰۰۰ تومان

  عکاسی صنعتی (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰۰.۰۰۰ تومان

 2. عکاسی ۳۶۰ درجه

  عکاسی ۳۶۰ درجه تا ۱۵ نقطه (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۷۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۱۰ هزار تومان

  عکاسی ۳۶۰ درجه بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۸۰ هزار تومان

 3. تور مجازی ۳۶۰ درجه

  تور مجازی ۳۶۰ درجه تا ۱۵ نقطه (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۸۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۳۰ هزار تومان

  تور مجازی ۳۶۰ درجه بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم)
  درجه‌ی یک: ۷۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰۰ هزار تومان

 4. درج عکس ۳۶۰ درجه یا تور مجازی در سایت

  درج عکس ۳۶۰ درجه یا تور مجازی در سایت تا ۱۵ نقطه (هر فریم یا پروژه)
  ۲۵ هزار تومان

  درج عکس ۳۶۰ درجه یا تور مجازی در سایت بیش از ۱۵ نقطه (هر فریم یا پروژه)
  ۲۰ هزار تومان

 5. خروجی apk (اندروید) از تور یا عکس ۳۶۰ درجه (هر فریم یا پروژه)

  کیفیت عالی: ۲۵ هزار تومان
  کیفیت استاندارد: ۲۰ هزار تومان

تقویم، سررسید، دفترچه تلفن

 1. طراحی سررسید

  اجرای صفحات سررسید روزانه، هر صفحه

  درجه‌ی یک: ۳۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷ هزار تومان

  اجرای صفحات سررسید هفتگی، هر صفحه
  درجه‌ی یک: ۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰ هزار تومان

 2. طراحی تقویم دیواری

  طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه
  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۶۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰۰.۰۰۰ تومان

  طراحی تقویم دیواری فصلی به اضافه‌ی جلد (پنج صفحه)
  درجه‌ی یک: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

  طراحی تقویم ماهانه به اضافه‌ی جلد (سیزده صفحه)
  درجه‌ی یک: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

 3. طراحی تقویم رومیزی

  طراحی ماکت کلی تقویم رومیزی

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 4. طراحی دفتر یادداشت

  طراحی ماکت کلی و برگ های داخل دفتر یادداشت

  درجه‌ی یک: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۵ هزار تومان

 5. طراحی دفتر تلفن

  طراحی ماکت کلی و برگ‌های داخل دفتر تلفن

  درجه‌ی یک: ۷۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰ هزار تومان

کتاب ، مجله و روزنامه

 1. طراحی جلد و پشت جلد کتاب

  درجه‌ی یک: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی و صفحه‌آرایی کتاب

  طراحی و صفحه‌آرایی کتاب‌های نوشتاری عمومی (هر صفحه)
  درجه‌ی یک: ۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۱ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵ هزار تومان

  طراحی و صفحه‌آرایی کتاب‌های تصویری و کتاب‌های نوشتاری خاص (هر صفحه)
  درجه‌ی یک: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵ هزار تومان

 3. طراحی جلد مجله (هر شماره)

  درجه‌ی یک: ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۱۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی و اجرای صفحات داخل مجله (هر صفحه)

  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰ هزار تومان

 5. طراحی ساختار کلی روزنامه و شیوه‌ی حروف چینی

  درجه‌ی یک: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 6. طراحی آگهی نشریات، روزنامه و مجلات

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

بروشور، کاتالوگ و دفترچه راهنما

 1. طراحی بروشور و کاتالوگ

  تا هشت صفحه (هر صفحه)
  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵ هزار تومان

  بیش از هشت صفحه (هر صفحه)
  درجه‌ی یک: ۱۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۶۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰ هزار تومان

 2. طراحی منو برای رستوران ها (تا ۶ صفحه)

  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

کارت دعوت، کارت تبریک

 1. طراحی انواع کارت دعوت های کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و مناسبتی

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۶۰ هزار تومان

 2. طراحی پاکت با تیغ اختصاصی

  درجه‌ی یک: ۵۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

 3. طراحی کارت های اعتباری، بانکی، تلفن و موارد نظیر (یک مورد)

  درجه‌ی یک: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

پوستر و تراکت

 1. طراحی پوستر (بدون عکاسی و لابراتوار و اسکن تصاویر)

  درجه‌ی یک: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰.۰۰۰ تومان

تمبر

 1. طراحی تمبر

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

تبلیغات فروشگاهی

 1. سردر فروشگاه

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 2. طراحی پیکتوگرام

  طراحی پیکتوگرام برای یکی سری (هفت مورد)

  درجه‌ی یک: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

 3. طراحی کاغذ کادو

  درجه‌ی یک: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی بسته بندی

  طراحی بسته بندی ( بدون عکاسی و طراحی نام تجاری محصول)
  درجه‌ی یک: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

  طراحی شکل سه‌بعدی بسته بندی و طرح تیغ بسته بندی
  درجه‌ی یک: ۹۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰ هزار تومان

 5. طراحی ساک خرید

  درجه‌ی یک: ۷۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 6. طراحی بدنه اتومبیل‌های پخش

  درجه‌ی یک: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 7. طراحی بنر و استندهای تبلیغاتی داخل و خارج فروشگاه

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 8. هنگلر ؛ دنگلر (ابزار اطلاع‌رسانی که از سقف آویزان می‌شود)

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

ست اوراق اداری

 1. کارت ویزیت

  تک رو
  درجه‌ی یک: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰ هزار تومان

  دو رو
  درجه‌ی یک: ۲۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

  طراحی تیغ کارت
  درجه‌ی یک: ۲۰۰هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

 2. طراحی و صفحه آرایی یک ست کامل ( کاغذ یادداشت، پاکت، سربرگ، کارت ویزیت)

  درجه‌ی یک: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 3. طراحی اوراق اداری (مانند اسناد حسابداری، قبض رسید، صورت حساب، پیش فاکتور و ..)

  هر مورد:
  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

 4. طراحی اوراق بهادار، سهام، سند مالکیت، دیپلم افتخار، کارت ضمانت یا گارانتی

  هر مورد:
  درجه‌ی یک: ۶۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 5. طراحی تکی هر مورد مثل کاغذ یادداشت ، سربرگ و ..

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

 6. سی‌دی ؛ دی‌وی‌دی و بلوری

  طراحی لیبل
  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰ هزار تومان

  طراحی پشت قاب
  درجه‌ی یک: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۲۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰ هزار تومان

  طراحی قاب سی دی اختصاصی چاپی با تیغ و ماکت سازی (دو رو)
  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

 7. فولدر تبلیغاتی

  طراحی تیغ فولدر (شامل هندسه، جیب و محل قرارگیری سی‌دی)

  درجه‌ی یک: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۷۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

  طراحی گرافیک فولدر

  تک رو (جلد و پشت جلد):
  درجه‌ی یک: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۴۰ هزار تومان

  دو رو (جلد و پشت جلد به همراه صفحات داخلی):
  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰ هزار تومان

تبلیغات محیطی

 1. طراحی تبلیغات اتوبوس

  درجه‌ی یک: ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۹۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی بیلبورد تبلیغاتی و عرشه پل

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۲۰ هزار تومان

 3. طراحی بنر، لمپوست و استندهای تبلیغاتی داخلی و خارجی ( داخل واگن‌های مترو و …)

  درجه‌ی یک: ۶۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۲۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

تندیس و یادبود

 1. طراحی تندیس یادمان برای مناسبت ها و یا نماد موسسات و تندیس های اهدایی مسابقات و ..

  درجه‌ی یک: یک میلیون تومان
  درجه‌ی دو: ۴۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

نظارت فنی

 1. کارمزد هرگونه پیگیری و نظارت فنی در تکمیل و به سرانجام رساندن کار

  ۲۰ درصد کل هزینه ها

 2. مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی کلی و سیاست کلی کار

  هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان

طراحی سایت و وبسایت

 1. طراحی گرافیکی سایت پویا

  درجه‌ی یک: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

 2. طراحی گرافیکی سایت استاتیک

  درجه‌ی یک: ۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

 3. بهینه سازی و طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو) برای هر الگو

  سازگار کردن طرح ها با تمام دستگاه های جدید و مختلف مانند تبلت، موبایل ، لپ تاپ، تلویزیون های هوشمند جهت بهبود ارائه مناسب محتوا به کاربر

  درجه‌ی یک: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۸۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰۰.۰۰۰ تومان

 4. طراحی گرافیکی وبلاگ

  درجه‌ی یک: ۹۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 5. پیاده سازی فنی سایت استاتیک

  درجه‌ی یک: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 6. پیاده سازی فنی سایت پویا

  درجه‌ی یک: ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

طراحی و ساخت پاورپوینت

 1. طراحی ساختار کلی و اجرای صفحات تا ۲۰ صفحه

  هر صفحه:

  درجه‌ی یک: ۲۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۳۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۵ هزار تومان

 2. اجرای صفحات از ۲۰ صفحه به بالا

  هر صفحه:

  درجه‌ی یک: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۹۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۳۰ هزار تومان

کاتالوگ الکترونیک (بروشور مولتی مدیا)

 1. طراحی هسته مرکزی کاتالوگ مولتی مدیا

  هسته مرکزی اختصاصی با امکانات مد نظر شما تنها یک بار برای همیشه به صورت کاملا اختصاصی برای شما طراحی خواهد شد و تنها یک بار ملزم به پرداخت این هزینه خواهید بود. به عنوان مثال اگر در سال سفارش طراحی پنج کاتالوگ الکترونیک را داشته باشید، تنها یک بار هزینه هسته مرکزی را پرداخت خواهید نمود. و از آن پس تنها هزینه طراحی صفحات برای شما محاسبه خواهد شد.

  درجه‌ی یک: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

 2. صفحات داخلی

  صفحات ایستا (هر صفحه):

  درجه‌ی یک: ۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵ هزار تومان

  صفحات گرافیکی (هر صفحه):

  درجه‌ی یک: ۱۸۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۴۰ هزار تومان

گرافیک متحرک

 1. بنر متحرک برای سایت یا تبلیغ (یک طرح و حداکثر در سه اندازه)

  درجه‌ی یک: ۵۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۱۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۸۰ هزار تومان

 2. متحرک سازی نشانه (آرم و لوگو)

  درجه‌ی یک: ۸۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۵۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۵۰ هزار تومان

طراحی تی شرت

 1. طراحی تی شرت های خاص

  درجه‌ی یک: ۹۰۰ هزار تومان
  درجه‌ی دو: ۳۵۰ هزار تومان
  درجه‌ی سه: ۱۰۰ هزار تومان

اپلیکیشن موبایل (اندروید) و نرم افزار کامپوتری

 1. طراحی واسط گرافیکی کاربر در اپلیکیشن و نرم افزار

  درجه‌ی یک: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 2. پیاده سازی فنی

  نرم افزارهای کامپیوتری (با امکانات متعارف)
  درجه‌ی یک: ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

  نسخه تخصصی نرم افزار موبایل با امکانات ویژه
  درجه‌ی یک: ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

  نسخه ی استاندارد نرم افزار موبایل کتاب و محتوایی
  درجه‌ی یک: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی دو: ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
  درجه‌ی سه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

کلیپ و موشن گرافی

 1. تیزر

  به ازای هر ثانیه:

  کیفیت عالی: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۶۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۲۰.۰۰۰ تومان

 2. مستند

  به ازای هر دقیقه:

  آرشیوی:
  کیفیت عالی: ۳۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۶۰.۰۰۰ تومان

  زنده:
  کیفیت عالی: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۱۰۰.۰۰۰ تومان

 3. نریشن

  به ازای هر دقیقه:

  کیفیت عالی: ۲۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۱.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۷۰.۰۰۰ تومان

 4. زیرنویس

  به ازای هر دقیقه:

  کیفیت عالی: ۵۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۴۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۲۰.۰۰۰ تومان

 5. تیتراژ فیلم

  به ازای هر دقیقه:
  (سفارش بر اساس حداقل ۲ دقیقه محاسبه می‌گردد)

  کیفیت عالی: ۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

 6. کلیپ صوتی

  به ازای هر دقیقه:

  کیفیت عالی: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۴۰.۰۰۰ تومان

 7. موشن گرافی

  به ازای هر ثانیه:

  کیفیت عالی: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۶۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۲۰.۰۰۰ تومان

 8. فیلم تبلیغاتی و صنعتی

  به ازای هر ۱۵ دقیقه:

  کیفیت عالی: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 9. کلیپ موسیقی (موزیک ویدیو)

  به ازای هر دقیقه:

  کیفیت عالی: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت استاندارد: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
  کیفیت متوسط: ۷۰۰.۰۰۰ تومان

 

سلام دوست من!

از بخش محصولات ویژه‌ سایت هم دیدن کن!

محصولات جالبی آماده کردیم

به همراه تخفیف ویژه
{به مدت محدود}