صفحه آرایی کتاب، مجله و روزنامه

صفحه آرایی کتاب:

کتاب از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: واحد های پیش از متن، متن، واحدهای پس از متن

واحدهای پیش از متن: این واحدها عبارتند از جلد، آستر بدرقه و صفحات قبل از متن.

صفحات متن: این صفحات قطعاً از صفحه فرد شروع می شوند و جمع آن ها با واحدهای پس از متن باید دارای تعدادی فرم چاپی مشخص باشد.

واحدهای پس از متن: واحدهای پس از متن شامل پیوست یا پیوست ها، واژه نامه، کتابنامه فهرست راهنما می‌شود. همه این‌ها معمولاً از صفحه فرد شروع می شوند و همانطور که می دانید در کتاب های فارسی، صفحه سمت چپ فرد است و در کتاب های لاتین صفحه سمت راست.

قطع کتاب: اندازه های متداول برای تولید کتاب در هر کشور، به دو عامل اصلی مربوط است: ابعاد کاغذهای رایج در آن کشور، عملکرد و ماهیت کتاب.

 

صفحه آرایی مجله:

در مورد مجله نیز تعیین قطع و حدود احتمالی تعداد صفحات آن از تصمیماتی است که در شروع راه اندازی مجله باید اتخاذ شود.

تعداد صفحات مجله را سردبیر تعیین می‌کند ولی با شناختی که از فرم های چاپی داریم می دانیم که باید مضرب صحیحی از ٨ یا ١۶ باشد و منظور، صفحات متن مجله است زیرا جلد با جنس متفاوتی که دارد، جداگانه چاپ می‌شود.

سرلوحه: در آغاز کار یک مجله، گذشته از برنامه ریزی لازم برای تهیه مطالب و تعیین سر دبیر و اعضای شورای نویسندگان و پیش بینی های لازم برای امور اجرایی مجله، از نظر جنبه های گرافیکی نیز پیش بینی هایی ضروری ست. نخستین کار گرافیکی مجله، طراحی نام مجله است که به آن سرلوحه یا لوگوتایپ می گویند و در واقع نشانه یا آرم مجله می‌باشد.

روحیه کلی و ثابت جلد: جلد مجله علاوه بر آن که محافظ صفحات مجله است، در ترغیب خواننده برای خرید و خواندن مجله سهم مهمی دارد و ماهیت کلی مجله را نشان می‌دهد. پس از مشخص شدن طرح سرلوحه و قطع مجله، روحیه کلی جلد که اصطلاحاً به آن اونیفورم می‌گویند، باید طراحی شود.

اونیفورم یعنی روحیه ثابت طرح جلد که در شماره های مختلف باید ثابت بماند ولی ممکن است طرح روی جلد یا رنگ های آن در هر شماره تغییر کند.

 

تعرفه های طراحی کتاب، مجله و روزنامه:

کتاب:

   – طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتابونیفورم):  800 هزار تومان

  – طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب:  200 هزار تومان

  – طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب:  400 هزار تومان

  – طراحی صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه:  40 هزار تومان

  –  طراحی صفحه آرایی کتاب های نوشتاری عمومی، هر صفحه:  9 هزار تومان

روزنامه:

  – طراحی ساختار کلی روزنامه و شیوهی حروف چینی:  3 میلیون تومان

مجله:

  – طراحی ساختار کلی مجله و طراحی شیوه‌ی حروف چینی و صفحه آرایی:  800 هزار تومان

  – طراحی جلد (هر شماره):  250 هزار تومان

  – طراحی و اجرای صفحات داخل، هر صفحه:  80 هزار تومان

  – رتوش و تنظیم فنی عکس ها و تصاویر هر فریم:  25 هزار تومان

 

مدت زمان طراحی کتاب، مجله و روزنامه:

  – با توجه به تعداد صفحات و نوع درخواست، متغیر می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

سلام دوست من!

از بخش محصولات ویژه‌ سایت هم دیدن کن!

محصولات جالبی آماده کردیم

به همراه تخفیف ویژه
{به مدت محدود}